Midvastenloop Twente

Midvastenloop Twente

26 maart 2022 afgelast

Mede naar aanleiding van het besluit van de overheid,
hebben we het besluit moeten nemen dat de Midvastenloop
dit jaar helaas geen doorgang kan vinden.

SAFETY FIRST: OOK VOOR DE 115 VRIJWILLIGERS EN MINSTENS 1000 WANDELAARS.

Maar …… heel belangrijk is het dat we de straatkinderen in Lodwar in Kenia niet nog verder met armoede en ellende besmetten. Dit project voor zwerfkinderen rekent al vele jaren lang op een onze bijdrage en kan er ook absoluut niet buiten. We moeten er alles aan doen om alsnog het benodigde bedrag bij elkaar te brengen. Zo waarlijk helpe ons…….. u weet het. Laten we de zwerfkinderen in Lodwar Kenia ook in 2022 een “binnen” bezorgen.

Maak svp een kleine gift over als sponsorgeld op bankrekeningnummer
NL11 RABO 0140 1392 49 ten name van Stichting Midvastenloop te Oldenzaal.
Alvast bedankt !

Scan de QR-code via de Camera App op je telefoon.
Of via deze link:
https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=RkIKjvL1Q6aTiJZ2Fr-kqQ