De projecten

De Projecten 2022

 

Het project van Dunia Lulu

Dit jaar is het tweede project DUNIA LULU een Twentse stichting die zich ten doel stelt om voor jongeren met een beperking leer- en werkprojecten op te zetten in de armste delen van India.

De betekenis van Dunia Lulu is Wereld Parel.

De basis voor Dunia Lulu is gelegd door Maria Loman. Ze werd in 2008 bij haar bezoek aan India getroffen door de armoede en leefomstandigheden van gehandicapten. Eenmaal terug in haar woonplaats Ootmarsum besloot ze met speciale acties en verkoop van Indiase (vloer)kleden op kunstmarkten geld in te zamelen voor aanschaf van materialen en gezondheidsartikelen voor opvangcentra in India. Deze spullen worden ter plekke in de dorpen in India gekocht, zodat ook plaatselijke, kleine ondernemers en winkeliers ervan profiteren. Om de activiteiten grootser aan te pakken en een officiëler tintje te geven, heeft Maria Loman met Trudy Vloothuis en Anita Eissink, beiden uit Oldenzaal, een stichting onder de naam Dunia Lulu opgericht. De drie vrouwen als bestuurders zijn super enthousiast en hopen dat enthousiasme over te brengen op vele anderen om jongeren met een beperking in India uitzicht te bieden op een betere toekomst. Van het geld dat wordt verzameld blijft geen dubbeltje aan de strijkstok hangen en wordt alleen besteed met instemming van het bestuur en onder persoonlijk toezicht van (steeds) één van de bestuurders, waarbij de reis-en verblijfkosten steeds uit eigen zak worden betaald. Iedere euro wordt dus voor 100% besteed voor het doel van de stichting: om voor arme Indiase jongeren met een beperking leer- en werkprojecten op te zetten.

Dit jaar wil men graag een aantal materialen kunnen aanschaffen voor het opvangcentrum. Het betreft een koelkast, een oven, 2 driewieler kinderfietsen in 2 maten en 2 instapfietsen voor volwassenen.

Daar is geld voor nodig, daarom vragen ze onze hulp.

Meer info via projecten Dunia Lulu.

Het vastenactie project werken aan je toekomst

In 2020 is het derde project werken aan je toekomst.

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd 2020 – van 26 februari tot en met 12 april – staat in het teken van beroepsonderwijs en ondernemerschap in ontwikkelingslanden. Een gedegen opleiding stelt mensen namelijk beter in staat een redelijk inkomen te verdienen en eventueel een eigen bedrijf op te zetten.

In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan, studeren of een beroep leren. Een goede opleiding heb je immers nodig om een baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Hoewel tegenwoordig al 91 procent van alle kinderen basisonderwijs volgt, krijgen veel jongeren niet de kans om verder te leren. Ze zijn dan aangewezen op ongeschoold en slecht betaald werk.

Daar is natuurlijk geld voor nodig. Daarom vragen ze onze hulp!

Meer info via werken aan je toekomst.

Het project straat/zwerfkinderen in Lodwar Kenia.

In 1989 werd in Lodwar een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het bisdom Lodwar, om zichtbaar te maken hoeveel straatkinderen er waren. Het bleken er zoveel te zijn, dat frater Hans Wennekes de opdracht kreeg om een project voor hen op te zetten. Dat werd Nadirkonyen. Hans is afgelopen jaar teruggekeerd naar Nederland en helpt van hieruit zijn opvolger Frater Alexius.

De straten van Lodwar zijn de hele dag en avond bevolkt met kinderen gemiddeld 120 tot 150. Deze kinderen slapen vaak ergens op straat, of in de beschutting van een huis, maar zij hebben een woning, een thuis waarnaar ze terug kunnen keren. Op straat proberen zij geld te verdienen, voor zichzelf hun ouders broers en zusjes. Zij verkopen meestal iets b.v. gekookte eieren, donuts, bananen etc. Het zijn vaak moedige en intelligente kinderen. Helaas komen uit deze groep kinderen wel veel zakkenrollers voort.

Een tweede groep straatkinderen in Lodwar, gemiddeld ongeveer 35, is 24 uur per dag op straat.

Dit zijn vaak kinderen die van een afgelegen gebied komen. Zij hebben geen enkele andere plek om te slapen dan op straat. Deze kinderen kunnen niet aan voedselhulp komen, want voedsel wordt alleen gegeven aan kinderen via hun ouders of verzorgers. Overdag hangen deze kinderen dan ook meestal rond bij de ˜hotels” zoals de eethuisjes hier genoemd worden. Daar kunnen ze af en toe wat klusjes doen en in ruil daarvoor krijgen ze dan de etensresten van de borden. Ze wassen in de hotels af voor een stuk fruit of ontstoppen de toiletten met hun blote handen voor een oud T-shirtje.

Lodwar beschikt nauwelijks over openbaar water. Deze kinderen wassen zich vrijwel nooit. Water is wel te koop maar daar moet je geld voor hebben en daar beschikken deze kinderen niet over.

Om te achterhalen wie deze kinderen precies zijn, gaat een sociaal werker van Nadirkonyen ’s nachts tussen 0300uur en 0500 uur de straat op. De piramide 300sociaal werker legt elke week contact met de kinderen en na enige tijd weet hij precies welke kinderen hij altijd aantreft en welke maar af en toe. Het leggen van contact met de kinderen valt niet mee. Zij zijn vaak mishandeld bijvoorbeeld door de politie. De sociaal werker probeert eerst hun vertrouwen te verdienen. Daarna polst hij welke kinderen naar het Nadirkoyen programma voor straatkinderen wil komen. Het is de uitdrukkelijke bedoeling dat de kinderen niet worden meegenomen, maar op eigen kracht naar het centrum komen, zodat Nadirkoyen zeker is van hun motivatie.

Een kind dat van straat komt, krijgt in Nadirkonyen eerst de gelegenheid of beter de opdracht om zich goed te wassen. Zijn kleren worden verbrand in verband met ongedierte en ook omdat ze meestal uit elkaar vallen van ellende. Soms is een medische behandeling nodig. Veel straatkinderen hebben huidziekten en dergelijke. Daarna moet het kind wennen aan een dagritme zoals dat voor alle schoolgaande kinderen geldt.

Momenteel heeft Nadirkonyen een staf van veertien lokale mensen te weten zeven vrouwen en zeven mannen. Daarnaast nog twee fraters; één indonesier en frater Hans Wennekes.

Zij zorgen voor:

77 kinderen in het centrum. 173 kinderen welke zijn ondergebracht op div. basis(kost)scholen 27 kinderen die op de middelbare school zitten en 9 kinderen die op een college zitten.

Meer informatie kunt u vinden op deze link: Nadirkonyen.

Cordaid en Vastenaktie

Cordaid is de ontwikkelingsorganisatie die zich in Nederland naar het publiek presenteert met de fondsen Cordaid Memisa, Cordaid Mensen in Nood en Cordaid Microkrediet.

Vastenaktie is geen fonds maar een campagne die wordt uitgevoerd door Cordaid in opdracht van de bisschoppen. De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie (BVA) ontstond in 1961 met de eerste campagne van dat jaar. Sindsdien groeide ze uit tot de grootste collecte voor Derde Wereld doelen van ons land.

Missie

Vastenaktie zet zich, aldus de statuten van de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie, in voor;

Ondersteuning van kleinschalige, vooral sociaal-economische projecten van kerken en kerkverwante partnerorganisaties in het Zuiden, volgens het beginsel van “kerken helpen kerken”.
Bevordering van betrokkenheid vanuit de katholieke geloofsgemeenschap in Nederland, met name door een gedurende de vastentijd op de medemens in het Zuiden gerichte, vernieuwende en bevrijdende geloofsbezinning.
Voor de Vastenaktie werken we vanuit de principes, zoals verwoord in het visiedocument “Brood voor Onderweg” uit 2001;

  1. De plaatselijke geloofsgemeenschap is drager van de Vastenaktie;
  2. We beschouwen vasten als oefening in solidariteit;
  3. De Vastenaktie gaat om persoonlijke inzet voor maatschappelijke verandering.

Katholieke waarden

Pijlers van het katholiek sociaal denken waar Vastenaktie in navolging van Cordaid op steunt zijn: menselijke waardigheid, grensoverschrijdende solidariteit, subsidiariteit oftewel het gegeven dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid moeten kunnen nemen en het ontwikkelen van een goede gemeenschap gericht op het welzijn van ieder mens, waarbij het initiatief zo dichtbij de mensen zelf ligt, op menselijke maat, zowel in ontwikkelingslanden als in Nederland.

Positionering Vastenaktie

De Wereld groeit als we delen. Samen maken we er meer van. Dat doen we door te leven in eenvoud (sober), te zorgen voor elkaar (solidair) en door de ander / Ander te ontmoeten (spiritueel). Dit waren communicatie-boodschappen van Vastenaktie in de afgelopen paar jaar (en voor die eerstgenoemde slagzin trouwens nog veel langer terug, want in 1961 begon de Vastenaktie met ‘alleen wie deelt maakt de wereld één’). In hun combinatie zijn ze een korte samenvatting van de positionering van het merk.

Minder bondig kan ook: Vastenaktie is een waardencampagne die invulling geeft aan de vastentijd door iets minder voor jezelf te nemen en het te geven voor kleinschalige projecten van kansarme en uitgesloten mensen in het Zuiden. Vastenaktie gaat over de ander èn over jezelf.

De kernwaarden van Vastenaktie zijn soberheid, spiritualiteit en solidariteit. De essentie van Vastenaktie is dat de wereld pas ècht groeit. als we delen. Vastenaktie is een campagne van de menselijke maat, niet alleen in het Zuiden, ook in Nederland. Ze wordt gedragen door lokale werkgroepen van kerkelijke vrijwilligers. Zij en onze partners in ontwikkelingslanden maken er samen meer van. Vastenaktie is een solidariteitsactie van kerken voor kerken, ingegeven door de opdracht een eigentijdse invulling te bieden voor de veertigdagentijd. Vastenaktie grijpt daarbij terug op de katholieke sociale leer en op de katholieke vastentraditie.

We concentreren ons op de periode en het gedachtengoed waaraan Vastenaktie haar naam en identiteit ontleent: de vastentijd en het vasten.

Voor ons is de veertigdagentijd een vastentijd. Daarin is het vasten niet meer altijd letterlijk te nemen als onthouding van voedsel. De invulling is de persoonlijke verantwoordelijkheid en vrije keuze van een ieder.

Uit deze gedachte is de campagne van 2018 ‘De Vastenaktie van…’ voortgevloeid.