Via inschrijfformulier

Formulieren verkoop gestopt

Er worden geen formulieren meer verstrekt via verkoopadressen.
De belangstelling hiervoor is dermate laag en de kosten in verhouding erg hoog, dat we hiermee gestopt zijn.

U kunt een formulier via deze website aanvragen. Kies daarvoor in het menu voor Inschrijven via de website.

De organisatie gaat er vanuit dat u een of meerdere sponsors vindt en het totale sponsorbedrag minimaal € 10,– is.

Bij de start lever je het formulier in en je ontvangt dan een startkaart en een button in de Cocer te Rossum.

Bij terugkomst in de Cocer krijg je het formulier terug en een oorkonde.